Saturday, February 5, 2011

Website Upgrade

Club-Asteria dalam proses memindahkan data ke website baru sekarang sehingga minggu depan dan dijangka "live" pada hari Rabu (hari khamis disini). Buat masa ini link "My Referral" dan "Program Identifier" ditiadakan semasa proses pemindahan data dan akan kembali berfungsi selepas website baru "live"

Club-Asteria juga akan mengkaji semula produk dan program yang sediaada. Nantikan pengumuman menarik dari Club-Asteria dalam masa beberapa hari lagi.

No comments:

Post a Comment